ข้อความภาษาอังกฤษดี ๆ พร้อมภาพสวย ๆ และคำแปล

วันนี้เราขอรวบรวมคำพูดคม ๆ และข้อความภาษาอังกฤษดี ๆ มาให้เพื่อน ๆ ได้อ่าน และอมยิ้มกันไป หรือจะส่งไปให้คนที่เรารักเราปรารถนาดีด้วยก็ได้นะคะ จะได้มีความสุขเหมือนกัน

ข้อความภาษาอังกฤษดี ๆ โดน ๆ

ข้อความภาษาอังกฤษดี ๆ โดน ๆ

credit  : etsy.com, fbcdn.net,etsy.com, etsy.com,  etsy.com,

You could make a wish or you could make it happen

คุณสามารถอธิฐานขอพร หรือว่าคุณจะทำมันให้เป็นจริง

ข้อความภาษาอังกฤษดี ๆ โดน ๆ

Dream don’t work Unless YOU Do.

ความฝันจะไม่เป็นจริงหรอก หากคุณไม่ลงมือทำ

ข้อความภาษาอังกฤษดี ๆ โดน ๆ

 

Be who you are not who the world wnats you to be.

จงเป็นในสิ่งที่คุณเป็น ไม่ใช่สิ่งที่โลกต้องการให้คุณเป็น

ข้อความภาษาอังกฤษดี ๆ โดน ๆ

In the end, We only regret the chances we didn’t take.

ท้ายที่สุดแล้ว เราทำได้เพียงแค่เสียใจกับโอกาสที่เราไม่ไขว้คว้า

ข้อความภาษาอังกฤษดี ๆ โดน ๆ

The best thing about me is you.

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับฉันนั้นก็คือ คุณ

บทกลอนน่าสนใจอื่น ๆ: