โคลงโลกนิติ

ประวัติ การชำระโคลงโลกนิติ จารึกลงบนแผ่นศิลาไว้ ณ วัดพระเชตุพนฯ เมื่อรัชกาลที่ 3 ทำให้ กรมพระยาเดชาดิศรได้พระราชทานสร้อยพระนามว่า “สุนทรปรีชานุภาพ ศุภกาพยปฏิภาณสุตไพศาล อรรถ ธรรมสาตร Read more […]

บทละครเรื่องสังข์ศิลป์ไชย

ประวัติ บทละครเรื่องสังข์ศิลป์ไชย เป็นตอนพระสังข์ศิลป์ไชยตกเหว เป็นบทพระราชนิพนธ์ซึ่งทรงไว้ ตั้งแต่ยังเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าฯ ทรงพระราชดำริว่า Read more […]

จารึกวัดพระเชตุพนฯ

วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ท่าเตียนกรุงเทพฯ) เป็นวัดที่อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวัง จึงถือกันว่าเป็นวัดสำหรับวังหลวง ทำนองเดียวกันกับวังหน้า ก็มีวัดพระมหาธาตุฯ ในรัชกาลที่ 3 วัดพระเชตุพนฯ Read more […]

วรรณคดีสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2376-2494) ลักษณะวรรณคดี วรรณคดีไทยได้เจริญสืบต่อเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ 2 กวีที่มีชื่อเสียงโดยมาก เป็นกวีที่สืบเนื่องจากรัชกาลที่ Read more […]

โคลงนิราศพระยาตรัง

ประวัติ พระยาตรังแต่งไว้ลงพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือวชิรญาณ ฉบับที่ 73 ออกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2444 แต่มีความคลาดเคลื่อนและไม่จบเรื่อง รวบรวมเป็นเล่มขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2446 ชื่อตามนามผู้แต่ง Read more […]

โคลงดั้นนิราศตามเสด็จลำนํ้าน้อย

ประวัติ โคลงดั้นนิราศตามเสด็จลำนํ้าน้อย ดำเนินลีลาตามกำสรวลศรีปราชญ์และทวาทศมาส ถึงแม้จะเป็นไปไม่สนิทแนบเนียนนัก ก็ยังทำให้คนสงสัยว่าเรื่องนี้ แต่งในสมัยอยุธยา ศรีปราชญ์เป็นผู้แต่ง Read more […]

โคลงนิราศนรินทร์

ประวัติ นายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน) แต่เมื่อตามเสด็จสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาเสนานุรักษ์ คราวเสด็จยกกองทัพหลวงไปปราบพม่าข้าศึก ซึ่งยกมาตีเมืองถลาง และเมืองชุมพร ในปีมะเส็ง พ.ศ. 2352 ในรัชกาลที่ 2 Read more […]

พระอภัยมณีคำกลอน

ประวัติ พระอภัยมณีเป็นหนังสือเรื่องใหญ่ที่สุดของสุนทรภู่ แต่งไว้ถึง 64 ตอน ส่วนที่ยังไม่แต่งเพียงแต่ร่างร้อยแก้วไว้ยังมีอีกมาก เรื่องนี้สุนทรภู่ได้เอาเค้ามูลความมาจากหลายแห่ง Read more […]

สุภาษิตสามเรื่องของสุนทรภู่

ประวัติ สุนทรภู่ได้แต่งกลอนสุภาษิตไว้ 3 เรื่องคือ สวัสดิรักษา แต่งเมื่อปลายรัชกาลที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2364 – พ.ศ. 2367 สวัสดิรักษาของเก่าแต่งไว้เป็นคำฉันท์ ตามความเห็นของสุนทรภู่ว่า ผู้แต่งเดิมไม่เข้าใจกล่าวสลับซับซ้อนเลอะเลือน เพลงยาวถวายโอวาท Read more […]

นิราศของสุนทรภู่

ประวัติ นิราศเมืองแกลง แต่งเมื่อ พ.ศ. 2349 คราวสุนทรภู่ไปหาบิดาที่บ้านกรํ่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นิราศพระบาท แต่งเมื่อ พ.ศ. 2350 คราวตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ พระโอรสองค์น้อยของกรมพระราชวังหลัง Read more […]